SASTAV SKUPŠTINE

Izbori za odbornike u Skupštinu Opštine održani su 21. maja i 08. juna 2014. godine.

Konstitutivna sjednica Skupštine Opštine aktuelnog saziva održana je 07.07.2014.godine, kada su verifikovani mandati 38 odbornika. Na grafikonu ispod je prikazan sastav odbornika prema političkim partijama kojim pripadaju:

tab1