SEKRETAR

Ajsela Pačariz, dipl. pravnik

 ajsela

 Аdresa: Ul. Slobode bb
Тел: +382  50 432 270
Факс: +382 51 432 770
Е-pošta: skupstina@bijelopolje.co.me

 

 Poslovi sekretara Skupštine:

– organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,

– stara se o obavljanju stručnih,administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,

– stara se o primjeni odredaba Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uredjuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,

– odgovoran je za vođenje zapisnika, tonskog zapisa i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,

– pomaže predsjedniku Skupštine u radu,

– vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine.